Általános Szerződési Feltételek

BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a https://csakimez.hu/-n található webáruházból (a továbbiakban: Weboldal) történő internetes vásárlásokra terjed ki.

Kérjük, hogy amennyiben a Weboldalon keresztül interneten kíván terméket vásárolni tőlünk, olvassa el figyelmesen a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és a megrendelését csak abban az esetben véglegesítse, ha az ÁSZF tartalmát megértette, az abban foglaltakat minden tekintetben elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek tartja. A jelen ÁSZF alapján létrejött, elektronikus úton, távollevők között létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kizárólag elektronikus formában kerül megőrzésre. A Szerződés nem kerül iktatásra és utólagosan nem hozzáférhető. A Szerződés nyelve a magyar. A Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A Weboldalt Csáki Balázs e.v. eladó (a továbbiakban: Eladó) üzemelteti. Az Eladó internetes kereskedelmi tevékenysége külön magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

Eladó üzlethelyiséget nem üzemeltet.

KAPCSOLATTARTÁSI ELÉRHETŐSÉGEK
ELADÓ ADATAI
A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
 1. A Weboldalon keresztül megrendelhető termék: egységes, 0,72 literes űrtartalmú, zárt üvegtárolókba helyezett különböző fajtájú, az Eladó által megtermelt méz.
 2. A Weboldalon keresztül történő megrendelés során a vásárlási egység 12 db. termék, azaz tizenkét üveg méz. A megrendelés Weboldalon keresztül minimum 1 vásárlási egységre adható le. Ezt meghaladóan a megrendelő több vásárlási egységre is leadhatja a megrendelését.
 3. Ha a kiválasztott termékeket a megrendelő meg szeretné vásárolni, ezt a „Rendelés menete” cím alatt tudja megtenni. A megrendelő a „Kiválasztás” alcím alatt a „+” és „–” gombok használatával tudja kiválasztani a megvásárolni kívánt termékmennyiségeket. Ezt követően a „Tovább” gombra kattintva kezdhető meg a megrendelés leadásának folyamata.
 4. Megrendelő az „Adatok felvétele” alcím alatt tudja megadni a rendeléshez szükséges szállítási címet. A rendelés és szállítás sikeres lebonyolításához a megrendelő saját nevét (ha a megrendelő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor ezen szervezet vagy személy megnevezését), a szállítási címét, a telefonszámát, az e-mail címét és a szállítási napra vonatkozó lehetséges időpontok közül a megrendelő által kiválasztott szállítási napot szükséges megadni.
 5. Eladó a megadott e-mail címre küldi az értesítéseket a megrendelésről, a rendelés állapotáról, továbbá Eladó a megadott e-mail cím, illetve telefonszám segítségével veszi fel megrendelővel a kapcsolatot abból a célból, hogy a szállítási napon belül a szállítás pontos időpontjára vonatkozó egyeztetés megvalósuljon. Ha valamilyen probléma merül fel a megrendeléssel kapcsolatban, Eladó szintén a megadott telefonszámon vagy e-mailen keresztül veszik fel a kapcsolatot a megrendelővel. Kérjük, a megrendelő minden esetben valós, létező telefonszámot és e-mail címet adjon meg. A „Tovább” gombra kattintva folytatható a megrendelés véglegesítésének folyamata.
 6. Megrendelő a „Rendelés” alcím alatt láthatja a kiválasztott termékek megnevezését, mennyiségét és a mennyiségarányos összértéket, a megrendelés bruttó vételárát és a megrendelni kívánt termékek összes mennyiségét, a kiszállítás választott időpontját, a szállítási címet és a fizetési módot.
 7. Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelő a megrendelés véglegesítése előtt, a rendelési folyamat során bármikor vissza tud lépni az előző rendelési fázisba, ahol módosíthatja a bevitt adatokat. Eladó lehetőséget biztosít arra is, hogy megrendelő bármilyen, a rendeléssel kapcsolatos probléma esetén – e-mailen, telefonon keresztül, illetve egyéb úton – felvegye Eladóval a kapcsolatot a hibák kijavítása érdekében.
 8. Miután megrendelő a „Rendelés” alcím alatt áttanulmányozta a megadott adatokat, az esetleges adatbeviteli hibákat az előző pont szerint kijavította, a megadott adatokat valódinak ismeri el, a jelen ÁSZF-et elolvasta, tartalmát megértette, az abban foglaltakat minden tekintetben elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek tartja, illetve az „Elolvastam az Általános Szerződési Feltételeket és a benne foglaltakat elfogadom” szöveg melletti négyzet bepipálásával elfogadta a jelen ÁSZF-et, megrendelő a „Megrendelem” gombra kattintva tudja véglegesíteni a megrendelést.
 9. A „Megrendelem” gombra kattintással a megrendelő a megrendelésre irányuló szerződéses nyilatkozatát közli az Eladóval, amivel beáll a megrendelő ajánlati kötöttsége. A megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik, ha Eladó a megrendelést legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza elektronikus úton (e-mail). A megrendelés leadását követően a megrendelő megadott e-mail címére küldött automatikus visszaigazoló e-mail a megrendelés beérkezéséről önmagában még nem jelenti a megrendelés elfogadását és visszaigazolását. Amennyiben Eladó az ajánlati kötöttség ideje alatt elektronikus úton (e-mail) visszaigazolja a megrendelést, létrejön a Szerződés, és megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, ami jogilag kikényszeríthető. Az Eladó által közölt eltérő tartalmú visszaigazolás ugyanakkor új ajánlatnak minősül, amit a megrendelő nem köteles elfogadni. Ebben az esetben Eladó az ajánlati kötöttségétől akkor szabadul, ha megrendelő az Eladó új ajánlatát legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza elektronikus úton (e-mail).
 10. A Weboldalon keresztül történő vásárlás távollévők között létrejött szerződésnek minősül a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar.
FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
 1. A Szerződés keretében megrendelt termékeket Eladó vagy az általa megbízott harmadik személy (a továbbiakban együttesen: Kiszállító) juttatja el a megadott szállítási címre vagy a megrendelő személyesen átveheti azokat az Eladó székhelyén munkanapon 8:00 és 16:00 óra között, előre egyeztetett időpontban.
 2. Az Eladó által fizetendő végösszeg a Megrendelés összesítőjében feltüntetett vételár, illetve a jelen ÁSZF „Fizetés és szállítás” alfejezetének 5. pontjában meghatározott szállítási költség együttes összege.
 3. A Szerződésben meghatározott termékek végösszege kizárólag készpénzben az megrendelés leszállításával, illetve a személyes átvétellel egyidejűleg teljesíthető, számla ellenében.
 4. Ha a Megrendelő által megadott szállítási cím Budapest, Vác vagy Nógrád vármegye közigazgatási határain belül található, a szállítás díjmentes.
 5. Ha a Megrendelő által megadott szállítási cím nem a jelen ÁSZF „Fizetés és szállítás” alfejezetének 4. pontjában meghatározott helyeken található, a szállítási költség összege egész Magyarország területén 7000 forint.
 6. A vállalt szállítási napokat az Eladó jelöli meg előzetesen a Weboldalon, és a megrendelés elküldése előtt a megrendelő választja ki ezek közül a neki megfelelő szállítási napot. A kiválasztott és visszaigazolt szállítási napon belül a szállítás pontos időpontját az Eladó és a megrendelő külön egyeztetni köteles egymással.
 7. A megrendelés elküldése során olyan szállítási címet, illetve olyan szállítási időpontot szükséges megjelölni, ahol és amikor a megrendelő vagy a megrendelő által megrendelt termékek átvételére meghatalmazott harmadik személy napközben is elérhető, át tudja venni a kiszállított termékeket, és készpénzzel ki tudja fizetni a jelen ÁSZF „Fizetés és szállítás” alfejezetének 2. pontjában meghatározott végösszeget. A megrendelés elküldése során olyan telefonszámot és e-mail címet szükséges megadni, amely lehetővé teszi a megfelelő kapcsolattartást.
 8. Amennyiben a kiszállítás a megrendelő érdekkörében felmerülő okból meghiúsul, a sikertelen kiszállítási költséget a jelen ÁSZF „Fizetés és szállítás” alfejezetének 4. pontja által meghatározott esetben is a megrendelő köteles viselni.
 9. Amennyiben a kiszállítás a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból kétszer is meghiúsul, Eladó – a szállítási költségek és az esetlegesen felmerülő kárainak érvényesítése mellett – elektronikus úton elállhat a szerződéstől.
ELÁLLÁSI JOG
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében megrendelő a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a Szerződéstől, a megrendelt termék visszaküldésével.
 2. A jelen ÁSZF „Elállási jog” alfejezetének 1. pontja szerinti elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő megrendelőt illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 3. Megrendelő az elállási jogát kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha a megrendelt termék csomagolása bontatlan és sérülésmentes. Egy termék elsődleges csomagolásának bármilyen, akár csak részben történő megbontása, roncsolása vagy a termék higiéniai vagy egészségvédelmi okokból esetleges veszéllyel járó beszennyezése, illetve minden egyéb, jogszabály – de különösen a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) d) vagy e) pontja – által meghatározott esetek fennálltakor az elállási jog nem gyakorolható.
 4. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen megrendelő vagy az általa megjelölt harmadik személy a megrendelt terméket átveszi.
 5. Megrendelő a Szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja az indoklás nélküli elállási jogát.
 6. Megrendelő köteles a terméket késedelem nélkül, de a legkésőbb a Szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a megrendelő elküldi a terméket.
 7. A fentiek szerinti elállás esetén a megrendelt termék visszaküldésének, illetve visszaszállításának költségét a megrendelő viseli. Megrendelőt a megrendelt termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, azonban Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenés vagy anyagi kár megtérítését.
 8. Eladó a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett vételárat és az esetlegesen felmerült kiszállítási díjat a megrendelő részére. Amennyiben a megrendelő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Eladó nem köteles megtéríteni.
 9. Eladó mindaddig visszatarthatja a jelen ÁSZF „Elállási jog” alfejezetének 8. pontja által meghatározott összeg visszatérítését, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg Eladót a visszatartás joga, ha előzetesen vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.
 10. Eladó a visszatérítés során a Szerződésben meghatározott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a megrendelőt semmilyen többletköltség nem terhelheti.
 11. Amennyiben a megrendelő élni szeretne az elállási jogával, az erről szóló igényét egyértelmű nyilatkozat útján (pl. elektronikus úton (e-mail) vagy írásban, postai küldemény formájában) jelezheti Eladónak. A megrendelő határidőben gyakorolja az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt igazolhatóan megküldi az elállási igényével kapcsolatos egyértelmű nyilatkozatát Eladónak.
 12. A jelen ÁSZF az alábbi elállási nyilatkozatmintával rendelkezik, megrendelő az elállási jogát az alábbi nyilatkozatminta felhasználásával is gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatminta a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében is fellelhető.

ELÁLLLÁSI NYILATKOZAT:

Csáki Balázs e.v. eladó részére

Székhely: 2687 Bercel, Ordaspuszta 20.

Alulírott(ak) …………………………….. kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve:

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ
 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 1. Jótállás

Az Eladó által forgalmazott termékekre nem terjednek ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Az adatkezelési tájékoztató a Weboldal következő aloldalán érhető el: https://csakimez.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

PANASZKEZELÉS ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyéntézés Eladóval

Abban az esetben, ha a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a megrendelő az Eladóval szemben bármiféle panaszt kíván tenni, a panaszügyintézés telefonon, e-mail útján vagy személyesen lehetséges, a II. pontban megadott kapcsolattartási elérhetőségeinken keresztül. A személyes panaszügyintézés helye: Eladó székhelye. Eladó a beérkezett panaszokat 30 napon belül vizsgálja meg, amelynek eredményéről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Fogyasztóvédelem

A fogyasztónak minősülő megrendelő bármilyen fogyasztóvédelmi panaszával fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztó állandó lakóhelye vagy hivatalos tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal. Az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/9747/b202919da73db87382bd2ecb98d48e18.pdf

A fogyasztóvédelemről további információkat az alábbi honlapon érhet el:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

Békéltető testület

Ha a fogyasztónak a vásárlásával kapcsolatban kifogása merül fel, és azt nem tudja az Eladóval rendezni, a fogyasztó az állandó lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Az illetékes békéltető testületek listáját itt találja:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/16010/ba2ab8cf530b969dd39afdeb1652c138.pdf

Online vitarendezési platform

Online vásárolt termékkel kapcsolatban az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát az alábbi weboldalon keresztül:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Magyarországon a kijelölt nemzeti vitarendezési testület (Budapesti Békéltető Testület) az alábbi címen érhető el:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszám: (1) 488-2033, e-mail címe: onlinevita@bkik.hu.

Magatartási kódex

Eladó nem vetette alá magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti valamely magatartási kódexnek.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.
 2. A jelen ÁSZF 2023. március 1. napjától hatályos és a visszavonásáig hatályos. Eladó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amit a Weboldalon tesz közzé. Az ÁSZF módosított rendelkezései a Weboldalon történő közzétételt követően létrejövő Szerződésekre irányadók.
 3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelennek minősülne, ez a fennmaradó rendelkezések érvényességét, hatályát és érvényesíthetőségét nem érinti.
 4. Eladó fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül.
 5. Bármilyen jogról vagy annak gyakorlásáról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
 6. Eladó és a megrendelő a vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Eladó és a megrendelő az esetleges jogvitáikra nézve kikötik az Eladó székhelye szerint illetékes bíróságok kizárólagos illetékességét.
 7. A „Megrendelem” gombra kattintással és megrendelés elküldésével a megrendelő automatikusan elfogadja a jelen ÁSZF-et, és hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelési Tájékoztató szerint.

Hatályos és alkalmazandó 2023. július 4-étől