Általános Szerződési Feltételek

BEVEZETÉS

A csakimez.hu felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Csáki Balázs (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett csakimez.hu méhészeti és kereskedői oldal (http://csakimez.hu/, a továbbiakban: Csákiméz.hu) elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://csakimez.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://csakimez.hu/felhasznalasi-feltetelek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar és angol nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

SZOLGÁLTATÓI ADATOK

A szolgáltató neve: Csáki Balázs
Születési hely, idő: Budapest, 1986.05.10.
Adószám: 70233094-2-32
A szolgáltató székhelye: 2687 Bercel,Ordaspuszta 20.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: csakimeheszet@gmail.com
Telefonszáma: 06 (70) 4363 – 441
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-83208/2015
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:

Sigmanet Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

HATÁLY ÉS ALAPVETÉS:
 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen Szabályzat 2015. március 6. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 1. Felhasználó számára a Szolgáltató önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.
 2. Ahhoz, hogy a weboldal teljes körű felhasználója legyen Felhasználó, először regisztrálnia kell magát. A regisztráció jelenleg csak meghívásos alapon történik, melynek során e-mailben, vagy levélben értesíti a lakót a ház hivatalos adminisztrátora.
 3. A szolgáltatást a Csákiméz.hu nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
  • amennyiben regisztrál, meg kell adnia érvényes e-mail címet, valamint egy jelszót;
  • a jelszó titokban tartásáért kizárólag a felhasználó felelős. Saját hibából adódóan történt felhasználói fiókok lopásáért a Csákiméz.hu nem vonható felelősségre;
  • az társasházkezelők (továbbiakban úgy is mint: adminisztrátorok) regisztrációjáért és a rendszerben történő módosításokért felelős személy kijelöléséért kizárólag a társasházkezelő felel, a Csákiméz.hu nem ellenőrzi az egyes regisztrált személyek jogosultságait, vagy szakmai hátterét
  • aCsákiméz.hu haladéktalanul értesíti a felhasználót, amennyibe a felhasználói azonosítóval valamilyen jogosulatlan felhasználás történik;
  • képviselőként és lakóként is hozzájárul ahhoz, hogy a magáról megosztott információk frissek és időszerűek, valóságnak megfelelnek
  • a Csákiméz.hu oldalon való közös képviselő nevének és elérhetőségének ajánlása során a felhasználó beleegyezik, hogy a Csákiméz.hu felhasználhatja az általa beírt adatokat.
  • a felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a Csákiméz.hu csapata megkeresse a Csákiméz.hu használatával és működésével kapcsolatos ügyekben a regisztrációnál megadott elérhetőségeken.
 4. Regisztrált felhasználóként Felhasználónak lehetősége van elérni az oldal összes funkcióját és megkezdheti kihasználni lehetőségeit. A regisztrációt követően Felhasználó eléri a saját adminisztrációs felületét.
 5. A felhasználói fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony megszűnik.
 6. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
 7. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 8. Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.
 9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak.
 10. A Csákiméz.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más ember, vagy vállalat nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név, a felhasználó által közölt adatok és a közösségi részben megosztott részek vagy egyéb adatok:
  • VÉDJEGYET SÉRTENEK,
  • MÁS JOGI SZEMÉLY JOGOS ÉS MÉLTÁNYOLHATÓ ÉRDEKEIT SÉRTŐ NÉV,
  • OBSZCÉN VAGY TRÁGÁR KIFEJEZÉS,
  • RASSZISTA, MÁSOK VALLÁSÁT, NEMZETI, NEMZETISÉGI, SZEXUÁLIS HOVATARTOZÁSÁT GYALÁZÓ, SÉRTŐ KIFEJEZÉS,
 11. A Csákiméz.hu nem tartozik felelősséggel a szolgáltatás nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a Csákiméz.hu összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a Csákiméz.hu rendszerébe integrálja, valamint az így az Öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.
 12. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Csákiméz.hu semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a Csákiméz.hu-n.
 13. A Csákiméz.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.
 14. Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Regisztrációjával beleegyezik abba, hogy az oldalon végzett aktvitások – beleértve magát a regisztrációt, publikus kérdéseit, vásárlásainak részleteit is – a Csákiméz.hu főoldalán és a Csákiméz.hu -hoz és a Kepviselokodex.hu-hoz kötődő közösségi oldalak klubjainak üzenőfalain – nyilvánosan megjelenjenek az Ön által választott névhez kapcsolódóan. A Csákiméz.hul belső, lakóknak szóló, házhoz kapcsolódó oldalán fizetési és a felhasználó által engedélyezett személyes adatok is megjeleníthetők.
 15. Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Csákiméz.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más regisztrált felhasználókat zaklattak akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, kontakt információkat felhasználva vagy bármely más módon.
 16. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.
 17. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
E-MAIL CÍM MEGVÁLTOZTATÁSA, PROFIL TÖRLÉSE
 1. . Az e-mail cím átírásához vagy a felhasználói fiók törléséhez a Csákiméz.hu azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a Csákiméz.hu kérheti, hogy a felhasználó
  • a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
  • vagy azt, hogy küldje el a Csákiméz.hu részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
  • vagy személyazonosságát egyéb, a Csákiméz.hu által elfogadott módon bizonyítsa
 2. A megszűnt cégekkel, illetve elhunyt személyekkel kapcsolatos ügyintézést csak személyesen tudunk elfogadni. Előbbi esetben cégbírósági végzéssel, második esetben halotti anyakönyvi kivonat birtokában, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az csakimez@gmail.com címen.
FELELŐSSÉGEK
 1. A Csákiméz.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Csákiméz.hu-n közzétett, nem tőle származó tartalmakkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 2. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 3. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain a Felhasználó által elhelyezett anyagok tartalmáért, pontosságáért (különösen a közös képviselő által közzé tett tartalmak) illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.
 4. Az adatok pontosságáért, tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a Csákiméz.hu rendszerében elhelyezett anyagokból, közzétett adatokból, programozási, adatbázis, vagy megjelenítési hibákból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
 5. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.
 6. A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 7. Amennyiben a Csákiméz.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett anyag, adat, egyéb tartalom jogsértő, vagy erkölcsi szempontból kifogásolható, Szolgáltató a jogsértő, vagy kifogásolható tartalmat eltávolíthatja.
 8. Amennyiben weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.
 9. A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni.
 10. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
 11. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.
 12. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
 13. Szolgáltató nem vállal felelősséget a közös képviselő, társasházkezelő, vagy ház adminisztrátor tevékenységért. Szolgáltató nem ellenőrzi az említett személyes tevékenységét, cselekedeteiért semmilyen felelősséget nem vállal.
 14. Szolgáltatót nem lehet beidézni, meghívni társasházi közgyűlésekre, és épp ezért nem köteles megjelenni közgyűléseken, a Csákiméz.hu-n lévő tartalmakat nem köteles Szolgáltató vitás ügyekben rendelkezésre bocsátani.
 15. Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszerében tárolt adatok adatvesztéséért.
 16. Szolgáltató, valamint a felhasználási jogot adók nem felelősek Ügyfél felé:
  • semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely Ügyfélnél felmerült. Ez magában foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő) elmaradt hasznot, goodwill vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését;
  • semmilyen olyan veszteségért és kárért, amely Ügyfélnél az alábbiak miatt merül fel:i. Ügyfél számított a Szolgáltatások teljességére, a reklámok pontosságára és létére, de a Szolgáltatás számításainak nem felelt meg, illetve amennyiben az Ügyfelet ért veszteség vagy kár Ügyfél és az olyan reklámozó vagy szponzor közötti kapcsolat vagy tranzakció eredménye, akinek a reklámja a Szolgáltatáson megjelenik;
   ii. bármilyen, a Szolgáltató által a Szolgáltatásban eszközölt változtatás, illetve a Szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;
   iii. a Szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Felhasználói Tartalom vagy más kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;
   iv. Ügyfél elmulasztott a Szolgáltató részére hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;
   v. Ügyfél elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni.
 17. A fenti pontban meghatározott, a Szolgáltató felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha a Szolgáltatót megfelelően tájékoztatták, illetve a Szolgáltató tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.
 18. A Szolgáltató a Szolgáltatásokat a mindenkori formájukban bocsátja Ügyfél rendelkezésére és sem a Szolgáltató, sem bármely hozzá kapcsolható vállalkozás, sem a felhasználási jogot adók nem vállalnak rá szavatosságot.
 19. Különösen, a Szolgáltató és a hozzá kapcsolható vállalkozás, illetve a felhasználási jogot adók nem szavatolják Ügyfél számára, hogy:
  • az Ügyfél által igénybevett Szolgáltatások megfelelnek az Ügyfél által állított követelményeknek, a Szolgáltatások teljesítik az Ügyfél specifikus követelményeit, a Szolgáltatások használatával elért vagy megszerzett információk, termékek, szolgáltatások teljesítik az Ügyfél elvárásait,
  • az Ügyfél által igénybevett Szolgáltatások megszakítások nélküliek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek, a Szolgáltatások igénybevétele során szerzett információk, a Szolgáltatások használatával elért eredmények pontosak és megbízhatóak, és a Szolgáltatás részeként az Ügyfél rendelkezésére bocsátott szoftver működése során keletkező hibák kijavításra kerülnek. 3. A kifejezetten a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek (beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés) nem vonatkoznak a Szolgáltatásokra.
 20. A jelen Általános Szerződési Feltételek nem érintik azokat a jogokat, amelyek a Ügyfelet fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ügyfél szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről szerződésben nem mondhat le.
A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI
SZOLGÁLTATÁS MEGTAGADÁSA
SZERZŐI JOGOK
FELMONDÁSI JOG

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

ADATVÉDELEM

A Csákiméz.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: http://csakimez.hu/felhasznalasi-feltetelek

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
PANASZKEZELÉS

 

Különös rendelkezések

SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS HATÁLYA
FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Budapest, 2016. január 12.